Politie, CBS komen met nieuwe onzincijfers om stijgende misdaad te verhullen

Eigenlijk is 925 het enige betrouwbare medium voor datajournalistiek. Uit de nieuwe misdaadcijfers van het CBS moet blijken dat de criminaliteit in vijf jaar met een derde is afgenomen. Wie klaagt over de toename van de criminaliteit is een zeurende Tokkie. Toch?

Ombuiglijst
Het bijzondere is dat de misdaad op het platteland veel sneller daalt dan in de stad. Dat de misdaad daar in absolute zin lager is kunnen we verklaren, want kerkelijke dorpjes hebben natuurlijk veel minder te maken met grootstedelijke problematiek is logisch. Maar dat de jaarlijkse mutatie variabel is, heeft alles te maken met verminderde politie-inzet. Als het laatste bureau in een dorp wordt gesloten, komen er automatisch minder aangiftes binnen. Die worden vervolgens ook niet opgelost en dan daalt de geregistreerde misdaad. Dat betekent niet dat de misdaad er niet is. Over die misdaadcijfers schreven we een reeks topics, hier te vinden. 

Het heeft alles met de ombuiglijst te maken. Ambtenaren stellen posten voor waar politieke partijen op kunnen bezuinigen. Waar het accent ligt is dus een zaak voor kiezer. De ambtenaren rekenen voor wat het effect van een maatregel is (zoals een fregat wegbezuinigen of gebruikers van de belastingtelefoon een euro per keer laten betalen) en dat wordt de kern van de financiële paragraaf van de partij, al zijn er nu politieke partijen die niet eens een volledig verkiezingsprogramma hebben. De winnaar van de verkiezingen (nu drie keer de VVD) formuleert vervolgens een taakstelling aan de politie. Dat is geen opdracht om een bepaalde hoeveelheid boeven te pakken: er moet zoveel en zoveel geld af, kijk maar waar je het weghaalt. De taakstelling is dus enkel een financiële

De ombuiglijst neemt aan dat criminaliteit zal afnemen, omdat er door vergrijzing relatief steeds minder jonge testosteronbommen zijn. Met een toename van het aatal jonge mannen (de grootste risicogroep) door bijvoorbeeld migratie wordt geen rekening gehouden. Minder misdaad rechtvaardigt minder politie, een bezuiniging waarmee bijvoorbeeld hogere uitkeringen of iets leuks voor het klimaat kan worden gefinancierd. Door het lagere aantal agenten daalt ook het aantal aangiftes en wordt de genoemde aanname vanzelf waarheid. Nu zijn we wel kwijt wat oorzaak en gevolg is. Dat is het ene probleem met deze cijfers, waarbij de opgehelderde misdaad van 331 duizend naar 191 duizend daalt in slechts zeven jaar. 

Drie keer meer discriminatie
Daarnaast laat de optelsom niet zien welke vormen van misdaad meer of minder voorkomen. In het getal van 191 duizend misdaden weegt het doen van een valse aangifte even zwaar als een moord. Om te kunnen stellen dat Nederland proportioneel veiliger wordt, moeten we vaststellen of elke vorm van misdaad ook even hard daalt. De theorie van de ombuiglijst rechtvaardigt dat. Als er steeds minder jonge mannen zijn, door vergrijzing, dan zouden die even snel minder moeten gaan stelen als gaan joyriden. Laten we een selectie pakken en deze normaliseren naar 2010. De dikke rode lijn is het totaal, net als hierboven, maar dan in procenten. 

Bijzonder. In 2014 besloot u om drie keer vaker een minderheid te discrimeren. Het zal aan het weer hebben gelegen, want een jaar later stopte u ermee. Zowel het aantal verkrachtingen als gevallen van ontucht met een minderjarige daalde met bijna precies twee derde in zeven jaar. Zijn er ineens zoveel minder viezerikken of is er minder zedenpolitie? Dierenmishandeling is een categorie op zich, die groene lijn is niet de x-as maar de weergave van een vorm van misdaad waarvan de oplossing in zeven jaar precies gelijk is gebleven. Er is in die tijd nog nooit een enkele vorm van dierenmishandeling in een veroordeling uitgemond. Betekent dat dat het nooit gebeurt? De enige vorm van criminaliteit die in deze periode wel over meerdere jaren weet te stijgen is witwassen, maar dat is nu net een vakgebied waarop de politie de eigen expertise heeft vergroot. 

Dat het communicerende vaten zijn, wordt wel bewezen door dit persbericht van de politie zelf. Begin 2016 worden er vier zogeheten Flexibele Interventie Teams (FIT's) op mensensmokkel gezet, voor 'de komende maanden'. Daar mogen we uit afleiden dat ze in een volgend jaar iets anders aan het doen zijn. Het aantal zaken zal in 2017 dus fors dalen. Volgens de cijfers van het CBS is het aantal gevallen van mensensmokkel van 2016 op 2017 inderdaad gehalveerd. Gelooft u zelf dat dat komt omdat dit meer gebeurt, in plaats van dat we het onbestraft laten?

Oplichting
Het problematische aan een overheid die de politie ziet als een budgettair line-item (kost helaas geld, dat burgers helpen, kan gelukkig ook geld opleveren, als een agent een boete weet te realiseren) is dat het principe van 'de politie is je beste vriend' op de helling gaat. Zo'n overheid zal proberen alle boetes te innen, maar misdrijven die zwaar wegen op het leven van die burger zonder dat het de overheid raakt, worden genegeerd. Neem oplichting. In zeven jaar tijd is het aantal opgepakte oplichters met negentig procent gedaald. Wederom is dat geen bewijs van minder oplichting, daar is waarschijnlijk nog even veel sprake van. Het is wel pijnlijk om te zien dat de politie de vervolging ervan bijna helemaal staakt. 

Bij verkrachting zien we dat ook. Het aantal veroordelingen van verkrachting is in zeven jaar met zeventig procent gedaald (mooie ronde cijfers!). Maar de politie in Amsterdam registreerde van 2014 op 2015 alleen al een toename van veertig procent. Dat heeft te maken met het niet altijd opnemen van aangifte. Als iemand direct na een verkrachting een politie-bureau binnenrent, dan volgt er een intakegesprek met een bedenktijd. Zelden zal er direct aangifte worden opgenomen. 

De politie bezuinigt dus op de bestrijding van vormen van misdaad die een zware wissel trekken op het leven van slachtoffers, maar die de overheid zelf niet financieel raken. De politie is niet meer je beste vriend, het is een pinautomaat geworden voor een Ministerie van Financiën met een gat in de hand. Dat zeggen agenten die we hebben gesproken ook, aan hun inzet ligt het niet.